האומנם הקיץ הגדול עדיין בעיצומו, אך בעיריית בת ים נערכים במלואו במרץ לחזרתם של תלמידי בת ים לשנת הלימודים תשע"ח. במסגרת ההכנות, נצבעים בימים עשרות חניות בסמוך לבתי הספר היסודים בעיר כמתחמי נשק וסע. חשיבות הפרויקט היא להקצות חניות בו יוכלו ההורים להוריד את ילדיהם בביטחה ליד בית הספר, בשלב של הורדה או העלאת ילדים לרכב המשפחתי.

בין השאר המקומות שנצבעו בימים ניתן למנות: רחוב הרצל סמוך לבית הספר תחכמוני, רחוב נגבה סמוך לבית הספר עקיבא, רחוב פנקס סמוך לבית הספר ציפורי, סמטת החרמון סמוך לבית הספר הראל,  רחוב נחום ניר סמוך לבית הספר ישועות יעקב ועוד עשרות בתי ספר ומוסדות חינוך.

מפרצי החנייה המוסדרים להעלאת והורדת תלמידים בבית הספר, יצבעו בצבע ירוק, כאמור, המתחמי מוקמים כעת ליד כל בתי הספר היסודיים בעיר, ובהמשך צפויה העירייה להקצות מתחמי נשק וסע נוספים גם ליד גני החינוך המיוחד.

יוזמה זו הינה יוזמה נוספת של העירייה להגברת הבטיחות בדרכים, בעיקר סביב מוסדות חינוך, לאחרונה צבעה העירייה 22 מדרכות ליד מעברי חצייה ברחבי העיר. המדרכות כוללות שלוש סיסמאות מרכזיות בנושא בטיחות בדרכים: "אל תתפרץ לכביש", "תסתכל לנהג בעיניים ו- "נלחמים על החיים". הסיסמאות מלוות בסמלים ציבעוניים כדוגמת תמרור עצור על מנת למשוך את תשומת לב הולכי הדרך, ובמיוחד ילדים.

בנוסף, בימים אלה מתבצעות עבודות לצביעת מאות סימוני כביש ברחבי בת ים, תוך מתן דגש על קירבה למוסדות החינוך. הצביעה כוללת מלבד סימני דרך כדוגמת מעברי חצייה גם צביעת שפתיי המדרכה בכחול-לבן ואדום לבן במידת הצורך. העבודות מתבצעות בשעות הערב והלילה, על ידי שני צוותים שיעבדו במקביל על מנת לסיים את חידוש הסימונים ברחבי העיר בהקדם.

פיצה בנדס